Om os

Hvem er vi?

Hvad er IMU?

IMU er en forkortelse for Indre Missions Ungdom. Det er en landsdækkende forening med stærk tilknytning til folkekirken.

Kristendom?

Som kristne tror vi på, at der kun er én Gud, den treenige Gud, som er skaber af alt og alle. Vi bliver født som en synder, men gennem troen på Gud kan vi få vores gældsbevis slettet. Vores synder er blevet os forladt, da Jesus døde på korset. Han tog vores syndere på sig, så vi kan blive frelst.

Hvorfor komme i IMU?

Det er godt at komme i IMU, fordi det giver én mulighed for at være sammen med ens kristne brødre og søstre. Vi kan være sammen om det, vi tror på, nemlig at JESUS døde for os, så vi kan få frelsen. Vi kan snakke med hinanden om både troen, men også omkring de bekymringer, vi måske går og tumler med til hverdag. Vi kan dele vores tro med hinanden. Vi kan lære Gud bedre at kende gennem de taler, vi har, men også gennem bibelstudie, lovsange og ikke mindst bønnen, som er vores direkte linje til Ham, vi tror på.

Praktisk set

Viborg IMU er i aldersgruppen 15-25 år, vi er gennemsnitlig 25 til vores arrangementer, hvor vi mødes hver torsdag kl. 19.30, på Boyesgade 7a, 8800 Viborg (se programmet for mere info).
Vi er ikke forskellige fra andre unge, vi går på en uddannelse eller har et arbejde. Men vi har noget, andre unge går glip af. Vi har vores tro på Jesus. Du kan altid vende dig mod Ham, selvom Han måske nogle gange føles fjern. Vi kan takke og bede til Ham. Vi har fællesskab omkring Jesus. Vores tro frelser os, så vi kan glæde os til den himmelske fest, vi skal have med hinanden, når vi dør. Det er noget, vi kan glæde os til.