IMU Udvalget


Set med start fra venstre
Menig medlem: Sara Brorson Hedegaard
Menig medlem: Karina Klaris Madsen
Sekretær: Jonas Sundgaard
Formand: Christina Tougaard
Næstformand: Kristian Sonne Mortensen

Uden for bestyrelsen
Kasserer: Thomas Bakbo